Završna čišćenja nakon građevinskih radova u Rapcu