Završna čišćenja nakon građevinskih radova u Opatija