Završna čišćenja nakon građevinskih radova u Novigradu