Završna čišćenja nakon građevinskih radova u Medulinu