Završna čišćenja nakon građevinskih radova u Rovinju